Lần này cậu em trai vẫn không đồng ý cho chị đi lấy chồng với thái độ hết sức cương quyết 😂.

Like và share vì cậu "em trai dễ thương nhất vịnh Bắc Bộ" 👍.

Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Qm
Published: Fri, 2017-04-21 18:00 279 likes - 1 comments source