Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh được trả tự do sau 6 ngày bị nhốt ở nhà văn hóa thôn Hoành, Đồng Tâm.

Một đại diện người dân thôn Hoành, ông Bùi Viết Hiểu, tuyên bố việc thả ông Đặng Văn Cảnh qua bản tường trình do chính ông Cảnh viết.
Published: Fri, 2017-04-21 12:30 218 likes source